Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Obszary zainteresowań

 

innowacje w edukacji dorosłych – projektowanie i testowanie nietypowych form i treści uczenia i nauczania

 

stosowana (praktyczna) sztuka opowieści – w edukacji dorosłych, komunikacji społecznej, terapii..

 

metafory – w edukacji dorosłych, komunikacji społecznej, terapii..

 

techniki narracyjne  - w edukacji dorosłych, komunikacji społecznej, terapii..

 

współpraca i wymiana międzynarodowa – dotycząca głównie w/w tematów, choć nie tylko..

 

warsztaty i wizyty edukacyjne -  projektowanie i realizacja niekonwencjonalnych  warsztatów i wizyt edukacyjnych w Krakowie dla edukatorów dorosłych  i innych zainteresowanych  głównie  w średnim i starszym wieku