Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Obiady filozoficzne


marzec 2018 - Wolna wola - moderator dr Małgorzata Baranowska
Wolna wola - czym jest, jak była rozumiana przez filozofów i teologów, co łączy ją z odpowiedzialnością i czy odkrycia neuronauk mogą ją zakwestionować? Nad tymi pytaniami pochylaliśmy się na marcowym spotkaniu filozoficznym.

grudzień 2017 - Neuroestetyka - moderator dr Małgorzata Baranowska

Po dłuższej przerwie spowodowanej pracą nad nowym projektem wracamy do naszych obiadów filozoficznych. W grudniu rozmawialiśmy o Neuroestetyce. Dyskusja, którą moderowała dr Małgorzata Baranowska, oparta była na fragmencie książki Semia Zekiego "Blaski i cienie pracy mózgu" oraz na artykule Vilayanura Ramachandrana i Williama Hirsteina "Nauka wobec zagadnienia sztuki". Proponowana przez współczesną neurobiologię interpretacja uwarunkowań przeżyć estetycznych omawiana była w kontekście poglądów filozofów na sprawy estetyki - od Platona do Stróżewskiego.

 

kwiecień  2017 –  Augustiańska koncepcja czasu w sztuce opowieści -  moderator  dr Małgorzata Baranowska

Tym razem zastanawialiśmy się, w jaki sposób opowieści operują czasem – w świetle koncepcji czasu Św. Augustyna i interpretacji Paula Ricoeura.

 

luty  2017 –  Pomiędzy oralnością a piśmiennością -  moderator  dr Stefan Klemczak

Lutowy obiad filozoficzny skupiał się wokół poszukiwania odpowiedzi na pytanie jak przejście pomiędzy kulturą oralną a cyrograficzną zmienia obraz rzeczywistości, a w szczególności  pojęcia podstawowe.

 

luty  2017 – Struktura a treść opowieści – moderator  dr hab. Barbara Kamińska-Czubała

Jakie przesłanie niesie struktura opowieści i jak to się ma do jej treści.

 

 

styczeń  2017 – W jaki sposób istnieją opowieści – moderator  dr Małgorzata Baranowska

Czy opowieści  istnieją  jako niezależne byty, jakie są atrybuty ich istnienia i rozwoju.

 

 

październik 2016 - Proces metaforyczny – moderator  dr hab. Henryk Czubała

Rozwinięcie tematu prezentowanego na seminarium.

 

październik 2016 - Współczesne rozumienie demokracji  - moderator  dr Małgorzata Baranowska

Co współcześnie wpływa na dokonywanie wyborów w państwie demokratycznym.