Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Obszary zainteresowań

 

innowacje w edukacji dorosłych – projektowanie i testowanie nietypowych form i treści uczenia i nauczania, w obszarach edukacji pozaformalnej i nieformalnej

 

sztuka opowieści, techniki narracyjne i metafory – w edukacji dorosłych, komunikacji społecznej, terapii..

 

wzajemne relacje umysłu i ciała  - w kontekście edukacji dorosłych, oraz dążenia do dobrostanu i pełnej realizacji jednostki w drugiej połowie życia

 

współpraca i wymiana międzynarodowa – dotycząca głównie w/w tematów, choć nie tylko..

 

warsztaty i wizyty edukacyjne -  projektowanie i realizacja niekonwencjonalnych  warsztatów i wizyt edukacyjnych w Krakowie dla edukatorów dorosłych  i innych zainteresowanych  głównie  w średnim i starszym wieku