Fundacja Addenda
minus melius
mniej to lepiej
less is more

Podręcznik/Project handbook

Zapraszamy do zapoznania się z podręcznikiem "Podążając za opowieścią" powstałym w ramach projektu "Podążaj za opowieścią - stosowana sztuka opowieści jako strategia motywacyjna i aktywizująca w edukacji dorosłych - APSTELL". Osoby zainteresowane podręcznikiem w danej wersji językowej prosimy o kontakt na adres:

-wersja angielska i polska - basia@fundacja-addenda.pl
-wersja słowacka - ludoveremesla@gmail.com
-wersja łotweska - sk_medvecka@inbox.lv

Podręcznik może być wykorzystywany jednie w celach non-profit, jest publikowany na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna ("Licencja Publiczna").We invite you to get acquainted with our project handbook: "Following the story". If you are interested in a handbook in a given language version, please contact us using one of the e-mail addresses:

- the English and Polish version - basia@fundacja-addenda.pl
- the Slovak version - ludoveremesla@gmail.com
- the Latvian version - sk_medvecka@inbox.lv

The manual may be used only for non-profit purposes, it is published under a Creative Commons license: NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License.